Hur mår din ekonomi?

Vill du prata med någon om dennes privatekonomi och eventuella skuldsättning? Då kan det här materialet fungera som en ingång i samtalet. Här ges möjlighet att skatta sig själv, och svaren ger en fingervisning om hur personens ekonomi egentligen mår.

Använd gärna materialet som ett stöd när du arbetar med området Livssituation i Genuskompassen, för att systematisera arbetet med frågor kring ekonomi.

Hur mår din ekonomi? Beställ folder här.


Senast uppdaterad: 2018-10-10 15:28