Kvinnor och män ges olika förutsättningar - hur kan vi göra jämställt?

Här kan du läsa om Genuskompassens olika riktningar och vad dessa rymmer. Varje
riktning vilar på ett jämställdhetspolitiskt delmål vilket resonemanget utgår
ifrån samt ger tips om hur en kan tänka i mötet med individen.

Genuskompassen och dess riktningar


Senast uppdaterad: 2018-10-10 15:25